Epilepsia

Kuva julkaistu koiran omistajan suostumuksella

Näin osallistut epilepsiatutkimukseen

 

Lähetä näyte

Keräämme näytteitä epilepsiaa sairastavista koirista sekä terveistä yli 7-vuotiaista koirista. Lisäksi näytteitä kerätään epilepsiaa sairastavien koirien lähisukulaisista, kuten vanhemmista ja sisaruksista.

Tietoja verinäytteen lähettämisestä.

Näytteiden mukaan liitettävä näytelomake.

Täytä epilepsia- ja dyskinesiakysely

Suomenkieliseen Epilepsia ja dyskinesia -kyselyyn pääset alla olevasta tästä linkistä:

Epilepsia ja dyskinesia -kysely on kehitetty osana tavoitetta yhdenmukaistaa koirien epilepsian ja dyskinesian kansainvälistä tieteellistä tutkimusta. Kysely on tarkoitettu täytettäväksi koirista, joilla on esiintynyt epilepsiaan tai dyskinesiaan viittaavia oireita.

Kysely koostuu viidestä eri osiosta, ja kaikkien osioiden huolellinen täyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. Kyselyyn vastaamiseen olisi hyvä varata aikaa noin puoli tuntia. Mikäli tahdot jatkaa kyselyyn vastaamista myöhemmin, voit tallentaa vastauksesi missä tahansa vaiheessa kyselylomakkeen alareunassa sijaitsevasta ”Save & Return” -painikkeesta. Tämän jälkeen pääset jatkamaan kyselyyn vastaamista joko henkilökohtaisen koodin tai sähköpostiin lähetetyn linkin avulla.

Epilepsia ja dyskinesia -kyselyn suomenkielinen versio on toteutettu REDCap-työkalun avulla. REDCap on tietoturvallinen ja käyttäjäystävällinen työkalu, jonka käyttö ei vaadi rekisteröitymistä. Sekä kysely että sillä kerättävä aineisto sijaitsevat Helsingin yliopiston omalla palvelimella.

Lisätietoja epilepsiakyselystä ja -tutkimuksesta: Tiina Heinonen (tiina.heinonen(at)helsinki.fi)

 

Epilepsia

Epilepsia on koirien yleisin hermostosairaus. Se voi johtua perinnöllisistä ja ei-perinnöllisistä syistä, joita voivat olla kasvaimet, trauma, infektiot tai aineenvaihdunnan häiriöt elimistössä. Perinnöllistä epilepsiaa esiintyy lähes jokaisessa koirarodussa. Joissakin roduissa epilepsia on erittäin yleinen ja jopa viidesosa koirista saattaa kärsiä epilepsiakohtauksista.

Perinnöllisen epilepsian tavallisimpia oireita ovat toistuvat, yleensä muutamassa minuutissa ohi menevät ns. tajuttomuus-kouristelukohtaukset, tai sellaiset kohtaukset joissa tajunnan taso on hetkellisesti alentunut (ns. poissaolokohtaukset). Epilepsiakohtaus johtuu aivojen sähkökemiallisesta häiriöstä. Jos epilepsiakohtauksen syynä on paikallinen häiriö aivoissa, kohtaus voi ilmetä myös vain jonkin tietyn ruumiinosan oireiluna vain kehon toisella puolella, esimerkiksi raajan nykimisenä tai kouristumisena.

Perinnöllinen epilepsia puhkeaa tavallisesti ½-5 vuoden ikäisillä koirilla, mutta tauti voi alkaa myös nuoremmilla tai vanhemmilla koirilla. Tauti diagnosoidaan ns. poissulkumenetelmällä. Jos toistuville kohtauksille ei löydetä muuta syytä, kuten aineenvaihdunnan sairautta tai muuta aivojen sairautta, diagnoosi on epilepsia.

Epilepsia on monissa koiraroduissa perinnöllinen sairaus, mutta sen periytymismallia ei tunneta. Taudin taustalla voi olla useita perimän riskitekijöitä. Joissain roduissa epilepsia voi olla myös yhden geenin aiheuttama, ja periytyä väistyvästi. Tästä esimerkkinä on Lagotto Romagnolojen pentuiän hyvälaatuinen epilepsia. Tautia aiheuttaa LGI2-geenin mutaatio, ja taudille on kehitetty geenitesti (1,2). Kyseinen epilepsia on kuitenkin harvinainen ja sitä on tavattu vain kyseisessä rodussa.

Belgianpaimenkoirien epilepsialle on tunnistettu tautiriskiä lisäävä muoto geenistä ADAM23 (3). Kyseinen geenimuoto on yleinen myös täysin terveillä koirilla, joten se ei aiheuta epilepsiaa, vaan altistaa sille. Taudin taustalla saattaa olla myös muita perimän tai ympäristön riskitekijöitä.
 

Tutkittavat rodut:

Kaikki rodut ovat tervetulleita mukaan tutkimukseen. Haluamme tutkia erityisesti sellaisia rotuja, joissa epilepsia on yleinen terveysongelma. Tällä hetkellä teemme tutkimusta aktiivisesti seuraavissa roduissa: labradorinnoutaja ja bordercollie. Keräämme näytteitä myös seuraavissta australianpaimenkoira, barbet, beagle, belgianpaimenkoira, borderterrieri, irlanninsetteri, kromfohrländer, kääpiöpinseri, norwichinterrieri, pyreneidenpaimenkoira, schipperke, suomenlapinkoira, suomenpystykorva.

 

Kirjallisuusviittaukset:

1. Jokinen ym. Benign familial juvenile epilepsy in Lagotto Romagnolo dogs. J Vet Intern Med. 2007 May-Jun;21(3):464-71.

2. Seppälä ym. LGI2 truncation causes a remitting focal epilepsy in dogs. PLoS Genet. 2011 Jul;7(7):e1002194

3. Seppälä ym. Identification of a novel idiopathic epilepsy locus in Belgian Shepherd dogs. PLoS One. 2012;7(3):e33549.