Tutkimusprojektit

Koirissa esiintyy ihmisen jälkeen toiseksi eniten erilaisia perinnöllisiä sairauksia. Tavoitteenamme on tunnistaa näitä sairauksia aiheuttavia geenivirheitä. Olemme käynnistäneet lukuisia projekteja, joissa mukana on jo kymmeniä eri rotuja. Tautigeeniprojektien lisäksi selvitämme rotujen historiaa sekä käyttäytymiseen ja ilmiasuun (kuten kokoon, väriin ja korvien asentoon) liittyviä geenejä.

Projektit voivat olla eri tavalla aktiivisia: osa projekteista on näytteiden keräysvaiheessa, osa kliinisen tutkimuksen alla, osaan selvitetään käyttäytymisilmiasua, osa on edennyt geenin tunnistamisvaiheeseen ja osa on geenin tunnistamisen jälkeisessä varmistuksessa.

Usein tutkimuksen aikaavievin osa liittyy juuri riittävän näytekohortin rakentamiseen. Siihen tarvitsemme apuanne, jotta riittävästi potilas- ja verrokkikoiria saadaan tunnistettua geenin paikannusta varten.