Minä ja koirani-kurssi

 

Hyvä koiranomistaja,

Minä ja koirani -kurssin tavoitteena on kertoa uusimman geeni- ja käyttäytymistiedon valossa koiran matkasta parhaaksi ystäväksemme.

Kurssilla kerätään myös tutkimusaineistoa käyttäytymistutkimukseen sekä koiranomistajien persoonallisuuden ja hyvinvoinnin tutkimukseen. Tutkimus toteutetaan Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa Hannes Lohen tutkimusryhmässä ja aineisto kerätään itseraportointikyselynä MOOC-alustalla kurssin yhteydessä. Niiden osalta, jotka ovat tilanneet myös geenitestin koiralleen, geenidataa pyritään myös yhdistämään käyttäytymisdataan.  Tutkimukseen voivat osallistua kaikenikäisten, -rotuisten ja -luonteisten lemmikkien täysi-ikäiset omistajat. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista, omatahtista ja halutessanne voitte keskeyttää osallistumisenne milloin vain.

Käyttäytymistutkimuksen tavoitteena on selvittää lemmikkien käyttäytymisen geneettistä ja ympäristöllistä taustaa ja persoonallisuuden vaihtelua yksilöiden välillä.

Lemmikinomistajien persoonallisuuden ja hyvinvoinnin tutkimuksen tavoitteena on selvittää omistajan persoonallisuuden, hyvinvoinnin, kiintymyssuhteen ja pentuajan henkisen kuormituksen yhteyttä lemmikin persoonallisuuteen ja ei-toivottuun käyttäytymiseen. Päämääränämme on kerätä laaja kyselyaineisto, joten osallistumisenne on meille tärkeää.

Olette mukana tutkimuksessa osallistumalla Minä ja lemmikkini -kurssille, jolla täytätte lukuisia kyselyitä. Näissä kyselyissä arvioitte itse lemmikkinne persoonallisuutta ja ei-toivottua käyttäytymistä sekä omaa persoonallisuuttanne, henkistä hyvinvointianne, tunteitanne ja ajatuksianne, joita koitte lemmikkinne pentuaikana. Lisäksi pyydämme täyttämään kyselyn lemmikkinne taustasta ja nykyisestä elinympäristöstä sekä kertomaan perustietoja itsestänne ja lemmikistänne. Täytättehän myös nämä huolellisesti. Tutkimukseen osallistuminen ei vaikuta arkeenne, mutta edellyttää kurssille osallistumisen ja kyselyihin vastaamisen kurssin lomassa.

Kurssille rekisteröityessänne täytätte henkilötietonne. Yhdistämme antamanne kyselyvastaukset näihin henkilötietoihin. Voimme käyttää henkilötietojanne yhteydenottoon esimerkiksi jatkotutkimuksia varten. Mahdolliseen jatkotutkimukseen voi sisältyä esimerkiksi vapaaehtoinen lemmikin verinäytteenotto.

Noudatamme Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta aineiston keräämisessä ja käsittelyssä. Tietonne säilytetään tietosuojatulla palvelimella. Kaikki tutkimuksessa kerättävä tieto on luottamuksellista. Tietoja analysoidaan ja tutkimuksen tulokset julkaistaan niin, että teidän henkilöllisyyttänne ei voi tunnistaa. Jos päätätte keskeyttää tutkimukseen osallistumisen, säilytämme teistä ja lemmikistänne kerätyt tiedot, ellette pyydä niiden poistamista. Tutkimuksen jälkeen aineisto arkistoidaan tunnistetietoineen Helsingin yliopistolle toistaiseksi. Aineiston säilytystarve arvioidaan uudestaan kymmenen vuoden välein.

Tutkimukseen osallistuminen ei aiheuta tutkittavalle merkittäviä riskejä. Tietoturvallisuusriskit on pyritty minimoimaan yllä kuvatuilla tavoilla.

MOOC kurssien kehittämistä ovat rahoittaneet osaltaan Helsingin yliopiston Avoin yliopisto, ERASMS+ ja Helsingin yliopisto.  Muita rahoittajia etsitään. Tutkimuksen rahoittajat päivitetään kurssin rekisteröitymissivulle. Tutkimuksen rahoittajat ja yritysyhteistyökumppanit eivät vaikuta tutkimusasetelmaan, -menetelmiin tai -tuloksiin, eivätkä tulosten julkaisuun.

Tutkimuksen tietosuojaseloste on alla liitteenä.

Tutkimuksen aikana voitte olla milloin tahansa yhteydessä tutkimuksen yhteyshenkilöihin. Yhteystiedot: Tutkimuksen vastuullinen johtaja Hannes Lohi, hannes.lohi @ helsinki.fi, p. +358294125085Käyttäytymistutkimuksen sähköpostiosoite: lohi-kaytostutkimus @ helsinki.fi