Tarvittava näytemäärä

Näytemäärä riippuu pitkälti sairauden tai ominaisuuden periytymistavasta. Jos taustalla on vain yksi geeni, niin selviämme todennäköisesti muutamalla kymmenellä näytteellä. Jos sairauteen tai ominaisuuteen vaikuttaa useampi geeni yhdessä ympäristötekijöiden (esim. ravitsemus, maaseutu/kaupunkiympäristö) kanssa niin puhutaan sadoista näytteistä. On myös tilanteita, joissa yksittäisetkin perhekombinaatiot (sairas koira, sen vanhemmat ja terve pentuesisarus) saattavat riittää. Näissä tapauksissa testaamme jo muista lajeista tunnettuja geenejä. Periytymistapaa analysoidaan sukutauluista. Tutkimuksessa tarvitaan sekä sairaiden koirien että terveiden samanrotuisten verrokkien näytteitä.

Lähtökohtaisesti pyrimme keräämää yhdessä rotujärjestöjen kanssa mahdollisimman laajasti koko rodun DNA-pankkiimme. Se mahdollistaa erilaisten sairauksien, käyttäytymispiirteiden ja muiden ominaisuuksien tutkimisen samasta rodusta samalla kertaa. Rotujen DNA-pankitus on paras teko rotusi hyväksi.