Miten hyödyn tutkimuksesta

Omistajille, kasvattajille ja eri roduille menestyksekäs tutkimus on merkittävää, sillä tutkimuksen tarkoituksena on löytää perinnöllisten sairauksien syitä, geenivirheitä, ja kehittää niihin DNA-testejä. DNA-testillä kasvattaja ja rotuyhdistys voivat ryhtyä järjestelmällisesti vastustamaan sairauksia ja jopa hävittää ne rodusta kokonaan. Astutukseen voidaan valita testin perusteella koirat niin, että sairaus häviää ja samalla voidaan huolehtia rodun perimän monimuotoisuudesta. Terveitä kantajakoiriakin voidaan käyttää hyvillä mielin, kun astutuspartnerit on testattu ja muuten sopivia jalostukseen.

Geeniteknologia tarjoaa myös työkaluja tärkeän rodun monimuotoisuuden kartoittamiseen. Sen ymmärtäminen auttaa kehittämään rodun geenipohjaa jatkossa.

Geenilöydöistä on myös usein hyötyä sairauden syiden ymmärtämiseksi. Tämä on tärkeää mahdollisimman tehokkaan tai kokonaan uusien hoitomuotojen kehittämiseen. Eläinlääkärit voivat saada uusia työkaluja koirien hoitamiseen.

Seuraavassa vielä muutamia konkreettisia hyötyjä geenilöytöjen myötä syntyneistä geenitesteistä:
- jalostuskoirat voidana testata sairauden kantajuuden suhteen ja päästään testitulosten perusteella järjestelmällisesti vastustamaan kyseistä sairautta rodussa

- DNA-testaus mahdollistaa kantajakoirienkin käytön, linjoja ei tarvitse sulkea  turhaan: tämä laajentaa jalostuspopulaatiota ja turvaa paremmin rodun perimän monimuotoisuutta
- kasvattaja voi testata pentueensa ennen rekisteröintiä ja tietää koiriensa kantajuudet
- pennunostaja tietää etukäteen sairauden kantajastatuksen
- kasvattaja voi testata tuontikoiransa ennen kuin tekee osto- tai astutuspäätöksiä