Mitä voidaan tutkia

Geenitutkimuksella voidaan tutkia kaikkea mikä on perinnöllistä: sairauksia, väriä, kokoa, luonnetta, käyttäytymistä ja evoluutiota sekä populaatiogenetiikkaa. Olemme rakentaneet projekteja kaikkien näiden teemojen ympärille.

Geenitutkimuksella ei voida selvittää esimerkiksi akuutteja infektioita. Perinnöllistä infektioalttiutta voidaan sen sijaan tutkia. Tutkimus on mahdollista vain riittävän näytemäärän ja kliinisen tiedon turvin.

Erityisen kiinnostuksen kohteena ryhmällämme ovat erilaiset luonne- ja käyttäytymistyypit. Jos tiedät mielenkiintoisia, erikoisia luonteenpiirteitä, jotka selvästi kulkevat suvussa (periytyvät), niin toivomme, että otat yhteyttä tutkimusidea-koira@helsinki.fi.