Milloin saan tulokset

Luovuttamastasi koiran näytteestä ei tehdä mitään "pikaveritestiä", josta tulisi nopea tulos ja  tieto omistajalle. Poikkeuksena ovat laboratoriomme mahdollisesti tekemät valmiit geenitestit osana tutkimusprojektia geenilöydön jälkeen. Tutkimusryhmämme tekee perustutkimusta uusien tautigeenien löytämiseksi eri sairauksiin. Geenilöydön myötä tutkittavaan sairauteen pystytään kehittämään myös DNA-testi, jolla rodun koirat voidaan sitten testata.

Geenilöytöä ja testiä edeltää kuitenkin pitkä sarja huolellisesti valmisteltuja vaiheita: sovitaan rotujärjestöjen kanssa projekteista, kerätään verinäytteet laajasti koko rodusta, rakennetaan sukutauluja sairaiden koirien ympärille perinnöllisyyden ja periytymistavan selvittämiseksi, tarkistetaan yhteistyössä eläinlääkäreiden kanssa sairauksien kliinistä kuvaa, ja niin edelleen. Tutkimuksessa pitää huomioida lukuisia eri asioita ennen kuin geeni yleensä löydetään. Geenitutkimus on vaativaa, pitkäjänteistä ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä.