Heli Venhoranta 2015

Heli Venhorannan väitöskirja nautojen perinnöllisistä sairauksista tarkastettiin 28.8.2015 Helsingin yliopistossa. Lypsykarjataloudessa käytetään laajasti keinosiemennystä, jolloin vain harvat sonnit lisääntyvät, mutta yhdellä sonnilla voi olla jopa kymmeniä tuhansia jälkeläisiä. Tämä mahdollistaa tehokkaan jalostuksen, mutta varjopuolena myös haitalliset perintötekijät voivat päästä leviämään laajalle populaatioon aiheuttaen perinnöllisiä sairauksia. Väitöskirjatyössään MSc Heli Venhoranta tutki kolmea naudan perinnöllistä sairautta ja selvitti niihin liittyvät geenimutaatiot. Venhorannan tutkimuksen perusteella naudat voidaan nyt helposti testata löydettyjen geenimutaatioiden varalta. Lisää tutkimuksesta täällä.