Väitökset

Tutkimusryhmämme kunnostautuu merkittävänä tutkijakouluttajana. Meillä työskentelee useita perus- ja jatko-opiskelijoita eri tieteenalueilta. Lisäksi ryhmässä on useita väitelleitä tutkijoita eli postdoc-tutkijoita.  Ryhmämme on tarjonnut myös harjoittelupaikan toistakymmenelle laboranttiopiskelijalle. 

Perusopiskelijat valmistelevat projekteissa erilaisia suppeampia pro gradu ja lisenssiaatti töitä perustutkintojaan varten.  Jatko-opiskelijoiden tavoitteena on väitöskirja ja tohtorintutkinto. Postdoc-tutkijat keräävät uutta akateemista lisäkokemusta uralleen.

Löydät täältä kokonaan tai osittain ohjaamiamme väitöskirjatutkimuksia. Aiheet koskevat pääosin koiragenetiikkaa vaikka mukana on myös nauta- ja hevostutkimuksiakin genetiikan alalta.