Koirien terveystutkimusrahasto

Joka neljännessä taloudessa on koira, ja uskollisina seuralaisina niitä käytetään yhteiskunnassa myös moniin tärkeisiin palvelustehtäviin. Koirien terveystutkimus on tärkeää myös oman terveytemme edistämiseksi: koirien geenit ja sairaudet ovat pitkälti samoja kuin ihmisten, ja tutkimustietoa voidaan soveltaa usein lajista toiseen.

Tutkimustyön tekeminen on kuitenkin kallista. Riittävä rahoitus on usein pullonkaulana tärkeiden projektien edistämiselle. Nyt tarvitaan koiraharrastajien panostusta lemmikkimme terveyden edistämiseksi, sairausgeenien kartoittamiseksi ja parhaiden hoitomuotojen löytämiseksi.

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellinen tiedekunta ja Suomen Kennelliitto ovat perustaneet Koirien terveystutkimusrahaston. Koirien terveystutkimusrahaston tarkoituksena on edistää Helsingin yliopistossa tai sen kanssa yhteistyössä tehtävää koirien terveystutkimusta, erityisesti koirien kliinistä ja geenitutkimusta.

Jokaisen koiranystävän tuella, pienellä tai suurella, on suuri merkitys koirien terveys- ja hyvinvointitutkimuksen edistämisessä. Koirien terveystutkimusrahaston kautta pienetkin lahjoitukset yhdessä muuttuvat merkitykselliseksi tueksi koiratutkimukselle.

Koirien terveystutkimusrahasto myönsi ensimmäiset apurahat, yhteensä n. 25 000 € tutkimusryhmällemme 2014-2016, 15 000 € vuonna 2019 ja 5000 € vuonna 2020.

Lähde: Koirien terveystutkimusrahasto