Laboratorio

Tutkimusryhmäämme johtaa Helsingin yliopistossa molekyyligenetiikan professori Hannes Lohi.  Ryhmä kuuluu sekä eläinlääketieteelliseen että lääketieteelliseen tiedekuntaan ja toimii kahdella kampuksella. Helsingin yliopiston lisäksi olemme Folkhälsanin tutkimuskeskuksen tutkimusryhmä.