Mitä koiria kerätään

Tutkimusryhmämme on yhteistyössä kanssanne rakentanut Helsingin yliopistoon ja Folkhälsanin tutkimuskeskukseen yhden maailman suurimmista koirien DNA-pankeista. Kuluneen 15 vuoden aikana olemme keränneet yhteensä reilut 80 000 näytettä yli 320 eri rodusta. Tämä on merkittävä kansainvälinen saavutus ja luo pohjan erilaisille geenitutkimuksille. Iso kiitos siitä aktiiviselle koiraväelle!

Näytteiden kerääminen vaatii monenlaisia resursseja (näytteenottovälineet, näytteiden hallinta, tietokannan ylläpito, näytteiden eristäminen ja säilytys, työvoima) tutkimusryhmältä ja panostusta myös kasvattajien ja rotujärjestöjen aktiivien osalta. Selaa projekteja ja rotuja.

Ehdota ideoita tutkimusprojektiksi

Koirilla on satoja raportoituja ja raportoimattomia sairauksia tai muita normaalista poikkeavia ilmiasuja. Esimerkkinä erilaiset luustoviat kuten kääpiökasvuisuus, purentavirheet, neurologiset sairaudet kuten pikkuaivorappeuma, silmäsairaudet, liikunta- ja motoriset häiriöt, pentujen kehityshäiriöt, jne. Monet poikkeavuudet esiintyvät joissakin linjoissa tai suvuissa. Olemme erityisen kiinnostuneita tällaisista harvinaisemmista poikkeavuuksista, koska ne ovat usein yhden geenin aiheuttamia ja helposti tunnistettavissa uuden geeniteknologian avulla.

Tule ideoimaan meille uusia tutkimusprojekteja! Toivomme rotuanne koskevia tutkimusideoita havaitsemistanne poikkeavuuksista tai ongelmista. Ideoita varten olemme luoneet oman sähköpostilaatikon: tutkimusidea-koira@helsinki.fi. Esimerkiksi jos kasvattajalla on samassa pentueessa useampia sairastuneita, kannustamme lähettämään meille sähköpostia, jolloin voimme yhdessä pohtia geenitutkimuksen mahdollisuuksia ja projektin rakentamista. Käsittelemme ideoitanne säännöllisesti ja luottamuksellisesti tutkimusryhmässä ja otamme yhteyttä projektien kehittämiseksi ja näytteiden keräämiseksi.  

Omistajilta, kasvattajilta, eläinlääkäreiltä ja rotuyhdistysten edustajilta toivotaan aktiivisuutta tutkimusideoiden lähettämiseen.

Yhteistyön jatkuminen tärkeää

Hyvin menestynyt geenitutkimusohjelmamme perustuu pitkälti onnistuneeseen yhteistyöhön koiraharrastajien kanssa. Geenilöytö vaatii hyvät näytteet ja yhteistyön jatkuminen on keskeistä uusien läpimurtojen tekemiseksi.  Tarvitsemme edelleen tukeanne näytteiden keräämiseen ja uusien tutkimusprojektien ideoimiseen. Olethan aktiivinen!