Mitä koiria kerätään

Tutkimusryhmämme on yhteistyössä kanssanne rakentanut Helsingin yliopistoon ja Folkhälsanin tutkimuskeskukseen yhden maailman suurimmista koirien DNA-pankeista. Kuluneen seitsemän vuoden aikana olemme keränneet yhteensä reilut 50 000 näytettä yli 320 eri rodusta. Tämä on merkittävä kansainvälinen saavutus ja luo pohjan erilaisille geenitutkimuksille. Iso kiitos siitä aktiiviselle koiraväelle!

Näytteiden kerääminen kohdentuu jatkossa aktiivisiin projekteihin

Nykyinen 50 000 koiran resurssi antaa meille loistavan lähtökohdan lukemattomien erilaisten projektien rakentamiselle. Tämä perusresurssi on rakennettu keräämällä näytteitä laajasti eri roduista ilman erityistä kohdennusta, jotta kustakin rodusta on saatu kattava lähtöaineisto. Hyvä kattavuus läpi rotujen on nyt saavutettu.

Tästä eteenpäin meille on tärkeämpää näytemäärän maksimoinnin sijaan keskittyä nykyisiä näytteitä koskevan terveystiedon päivittämiseen ja kohdennettuun keräämiseen kulloinkin aktiivisissa projekteissa. Esimerkiksi suomenpystykorvien epilepsiaprojektissa on oleellista keskittää keräysresurssit tutkimuksen kannalta keskeisiin koiriin eli epileptikoihin ja vanhoihin terveisiin verrokkikoiriin.    

Näytteiden kerääminen vaatii monenlaisia resursseja (näytteenottovälineet, näytteiden hallinta, tietokannan ylläpito, näytteiden eristäminen ja säilytys, työvoima) tutkimusryhmältä ja panostusta myös kasvattajien ja rotujärjestöjen aktiivien osalta. Aktiivisiin projekteihin keskittyvä kerääminen kohdentaa näitä resursseja tehokkaammin tärkeiden tulosten ja läpimurtojen saavuttamiseksi.

Olemme päättäneet lopettaa yleisen kohdentamattoman joukkonäytteiden keräämisen. Kerääminen keskitetään jatkossa vain aktiivisiin projekteihin ja rotuihin. Uusi käytäntö astuu voimaan 1.6.2014. Selaa aktiivisia projekteja ja rotuja.

Aktiivisten projektien lisäksi otamme aina vastaan näytteitä koirista, joilla on jokin perinnölliseksi epäilty sairaus.

Uusi strategiamme tarkoittaa sitä, että toimitamme näytteenottovälineitä ja olemme mukana näytteenotossa vain tilaisuuksissa, jotka koskevat aktiivisia projektejamme. Kannustammekin jatkossa järjestämään joukkonäytteenottoja, joihin kutsutaan projektien kannalta tärkeitä koiria. Tärkeät koirat on määritelty päivitetyllä projektilistalla kotisivuillamme.  Jos haluat edistää rotusi geenitutkimuksia, tarkista projektitilanne kotisivuiltamme ja järjestä näytteenotto siellä esitettyjen toiveiden mukaisesti. Näytteenottokutsussa ilmoitetaan kohderyhmä, esimerkiksi epileptikot ja verrokeiksi vanhat terveet koirat.

Ehdota ideoita tutkimusprojektiksi

Koirilla on satoja raportoituja ja raportoimattomia sairauksia tai muita normaalista poikkeavia ilmiasuja. Esimerkkinä erilaiset luustoviat kuten kääpiökasvuisuus, purentavirheet, neurologiset sairaudet kuten pikkuaivorappeuma, silmäsairaudet, liikunta- ja motoriset häiriöt, pentujen kehityshäiriöt, jne. Monet poikkeavuudet esiintyvät joissakin linjoissa tai suvuissa. Olemme erityisen kiinnostuneita tällaisista harvinaisemmista poikkeavuuksista, koska ne ovat usein yhden geenin aiheuttamia ja helposti tunnistettavissa uuden geeniteknologian avulla.

Tule ideoimaan meille uusia tutkimusprojekteja! Toivomme rotuanne koskevia tutkimusideoita havaitsemistanne poikkeavuuksista tai ongelmista. Ideoita varten olemme luoneet oman sähköpostilaatikon: tutkimusidea-koira@helsinki.fi. Esimerkiksi jos kasvattajalla on samassa pentueessa useampia sairastuneita, kannustamme lähettämään meille sähköpostia, jolloin voimme yhdessä pohtia geenitutkimuksen mahdollisuuksia ja projektin rakentamista. Käsittelemme ideoitanne säännöllisesti ja luottamuksellisesti tutkimusryhmässä ja otamme yhteyttä projektien kehittämiseksi ja näytteiden keräämiseksi.  

Omistajilta, kasvattajilta, eläinlääkäreiltä ja rotuyhdistysten edustajilta toivotaan aktiivisuutta tutkimusideoiden lähettämiseen.

Yhteistyön jatkuminen tärkeää

Hyvin menestynyt geenitutkimusohjelmamme perustuu pitkälti onnistuneeseen yhteistyöhön koiraharrastajien kanssa. Geenilöytö vaatii hyvät näytteet ja yhteistyön jatkuminen on keskeistä uusien läpimurtojen tekemiseksi. Kohdennettu näytekerääminen korostaa yhteistyön merkitystä, tunnistettaessa tutkimukselle tärkeitä koiria. Tarvitsemme edelleen tukeanne näytteiden keräämiseen ja uusien tutkimusprojektien ideoimiseen. Olethan aktiivinen!