Kognitiokysely

 

Tältä sivulta löydät vastauksia koirien kognitiokyselyämme koskeviin, usein kysyttyihin kysymyksiin. Täydennämme listaa saamiemme kyselyjen perusteella.

 

Mistä koirista vastauksia toivotaan?

Vastauksia kognitiokyselyyn toivotaan elossa olevista yli kuusivuotiaista koirista. 

 

Vastaanko, vaikka koirani on vaihtanut omistajaa?

Ensisijaisesti toivomme, että kerrot meille koiran uuden omistajan yhteystiedot osoitteessa www.koirangeenit.fi/kyselyt/osoite.

 

Kuinka kiire kyselyyn vastaamiselle on?

Otamme vastauksia kyselyyn jatkuvasti, joten vastaamisella ei ole varsinaisesti takarajaa.

 

Täytyykö minun lähettää teille näyte koirastani?

Jos et ole vielä lähettänyt koirastasi näytettä tutkimusryhmällemme, se olisi suotavaa. Näytteen lähettämisellä ei kuitenkaan ole välitön kiire, eikä näytteenottoon tarvitse tässä vaiheessa mennä kiireesti varta vasten, vaan riittää että näyte otetaan muun eläinlääkärikäynnin yhteydessä.

Jos et muista lähetitkö näytteen tai mistä kaikista koiristasi olet näytteen lähettänyt, voit täyttää tiedustelulomakkeen osoitteessa www.koirangeenit.fi/kyselyt/verinaytetiedustelu.

 

Kuka maksaa näytteenotosta ja lähettämisestä koituvat kustannukset?

Valitettavasti tutkimusryhmämme ei maksa verikoetta eikä näytteen lähetyskuluja, joten ne jäävät koiran omistajan maksettaviksi. Tutkimukseen osallistuminen on totta kai täysin vapaaehtoista. Yhteistyöeläinlääkärimme Evidensia Eläinlääkäripalvelut tarjoaa maksuttoman näytteenoton kliinisen tutkimuksen tai toimenpiteen yhteydessä, tai pelkän näytteenoton 15 euron hintaan. Lisäksi useat muut yhteistyöeläinlääkärimme ottavat näytteitä alennettuun hintaan, osa muun käynnin yhteydessä kokonaan ilmaiseksi. Jotkut myös hoitavat näytteen lähetyksen meille. Hinnoittelu ja muut yksityiskohdat kannattaa varmistaa etukäteen ko. eläinlääkäriasemalta. Näytteitä voi otattaa myös muutoin kuin eläinlääkärikäynnin yhteydessä: lisätietoa.

 

Millä perusteella juuri minun koirani on valikoitunut tähän tutkimukseen?

Kognitiokyselyllä pyritään mittaamaan vanhan koiran kognitiota: havainnointikykyä, tunnistamiskykyä, muistia ja oppimista. Muutokset näissä piirteissä voivat kertoa kognitiivisesta heikentymisestä. Haluamme tutkia riskitekijöitä kognitiivisen heikentymisen takana. Tästä syystä kyselyyn on pyydetty vastauksia kaikista yli kuusivuotiaista koirista.