Rekisteriseloste

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 14§

Laatimispäivä: 16.5.2018

 

1. TUTKIMUSREKISTERIN PITÄJÄ

Helsingin yliopisto

00014 Helsingin yliopisto, p. 0294191

 

Tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä

Vastuullinen johtaja: Prof. Hannes Lohi ja hänen tutkimusryhmänsä

 

Tutkimuksen suorittajat

Tutkimusryhmän jäsenet

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Hannes Lohi

Haartmaninkatu 8, PL 63 00014 Helsingin yliopisto

hannes.lohi@helsinki.fi, +358 2 941 25085

 

3. TUTKIMUSREKISTERI

Koirien ja kissojen geenitutkimusrekisteri

Tämä tutkimus on seurantatutkimus. Tutkimus on alkanut syksyllä 2006 ja jatkuu toistaiseksi.

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tutkimusryhmä selvittää koirien ja kissojen sairauksia ja niiden syitä. Lemmikeistä kerätään terveys- ja käyttäytymistietoa sekä biologisia näytteitä. Omistajien henkilötietoja kerätään eläinten tunnistamiseksi, eläintä koskevien tietojen keräämiseksi, tutkimustulosten raportointia  ja muuta yhteydenpitoa varten.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan ja käytetään seuraavia henkilötietoja:

  • Omistajan nimi: omistajien ja eläinten tunnistaminen
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero: yhteydenotoissa lemmikin terveystietoja ja muita tutkimuksen kannalta tärkeitä tietoja koskien, tulosten raportointi
  • Katuosoite: erottamaan samannimiset omistajat toisistaan näytteiden vastaanoton ja terveystietojen päivityksen aikana
  • Postinumero: eläinten maantieteellisen jakauman tutkimisessa suhteessa eläimen terveyteen vaikuttaviin ympäristötekijöihin
  • IP-osoite: internetpalvelimen lokitiedostojen tarkistukseen kyberhyökkäyksen ja huijauksen tunnistamisessa ja torjumisessa

 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tutkimukseen vapaaehtoisesti osallistuvat eläinten omistajat luovuttavat tiedot itse tutkimuksessa käytettävien sähköisesten tai paperisten lomakkeiden välityksellä.

 

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle, paitsi erityistapauksissa omistajan luvalla.

 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Ei siirretä.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriin kerättävät henkilötiedot ovat salassapidettäviä.

Manuaalinen aineisto

Tutkimusaineisto pyritään keräämään sähköisesti.  Manuaalinen aineisto digitalisoidaan  tietoturvattuun palvelimeen. Jäljellä olevaa ei digitoitua manuaalista aineistoa säilytetään tutkimusryhmän lukollisissa tiloissa.

 

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kaikkien henkilötietojen käsittely vaatii tunnistautumista käyttäjätunnuksella ja salasanalla, ja se on mahdollista vain tutkimusryhmän nykyisille jäsenille. Suurin osa henkilötiedoista on käytön rekisteröinnin alaisena.

 

Aineiston analysointi

Analyysit tehdään valtaosin ilman henkilötietoja, mutta niitä voidaan tarvita yksittäisissä projekteissa arvioidessa omistajan vaikutusta vastauksiin. Tutkimustuloksista ei voi tunnistaa yksittäisiä omistajia tai eläimiä.

 

10. TUTKIMUSAINEISTON HÄVITTÄMINEN TAI ARKISTOINTI

Tutkimuksen loppumisen jälkeen tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin Helsingin yliopiston suojatulle palvelimelle mahdollista jatkokäyttöä varten.