Tiedote koirien käyttäytymistutkimukseen osallistuvalle

TIEDOTE KOIRIEN KÄYTTÄYTYMISTUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE

 

Hei koiranomistaja,

Olette osallistumassa koirien käyttäytymistutkimukseen, joka toteutetaan Helsingin yliopistossa Hannes Lohen tutkimusryhmässä. Tutkimukseen voivat osallistua kaikenikäisten, -rotuisten ja -luonteisten koirien omistajat. Osallistuminen on täysin vapaaehtoista.

Koirien käyttäytymistutkimuksen tavoitteena on selvittää koirien käyttäytymisen geneettistä ja ympäristöllistä taustaa ja persoonallisuuden vaihtelua koirayksilöiden välillä. Päämääränämme on kerätä maailman laajin koirien käyttäytymisaineisto, joten siksi osallistumisenne on meille tärkeää.

Koirien käyttäytymistutkimukseen voi osallistua täyttämällä koirien käyttäytymiskyselyt ja siihen liittyvät muut kyselyt (mm. taustatietokysely sekä terveyskysely). Täytättehän huolellisesti myös koiran tiedot sekä omat tietonne. Kyselyvastausten perusteella teidät saatetaan kutsua jatkotutkimukseen, joka voi käsittää esim. käyttäytymistestiin osallistumisen valitsemassamme tilassa, noin viikon mittaisen aktiivisuusmittarijakson tai pyynnön lähettää koirasta verinäyte. Jatkotutkimuksiin koirat valitaan pääasiassa iän, luonteen ja terveyden perusteella. Käyttäytymistesti- ja aktiivisuusmittaritutkimuksiin otetaan yhteensä noin 200 koiraa ja verinäytteitä pyydetään noin 2000 koirasta. Jatkotutkimuksiin osallistuminen on vapaaehtoista, eikä jatkotutkimuksista kieltäytyminen vaikuta osallistumiseenne kyselytutkimukseen.

Koirien käyttäytymistutkimukseen osallistuminen ei vaikuta arkeenne ja edellyttää vain kyselyihin vastaamista. Kyselyihin vastaaminen vie yhteensä noin 45 minuuttia koiraa kohden. Jatkotutkimuksiin osallistuminen voi vaatia koiran kuljettamisen eläinlääkäriklinikalle tai sopimaamme tutkimustilaan. Tutkimukseen osallistumisesta ei ole haittaa koiranne terveydelle. Jatkotutkimuksena tehtävään käyttäytymistestiin osallistuminen voi aiheuttaa koirallenne lyhytaikaista stressiä, jonka pyrimme minimoimaan. Verinäytteenotossa koirastanne otetaan eläinlääkäriklinikalla verta samalla tavalla kuin normaalissa verikokeessa.

Noudatamme Euroopan yleistä tietosuoja-asetusta aineiston keräämisessä ja käsittelyssä. Tietonne säilytetään tietosuojatulla palvelimella. Jatkotutkimusten yhteydessä mahdollisesti kerättävä paperinen aineisto säilytetään lukituissa Helsingin yliopiston tiloissa. Kaikki tutkimuksessa kerättävä tieto on luottamuksellista. Tietoja analysoidaan ja tutkimuksen tulokset julkaistaan niin, että teidän henkilöllisyyttänne ei voi tunnistaa. Jos päätätte keskeyttää tutkimukseen osallistumisen, säilytämme teistä ja koirastanne kerätyt tiedot, ellette pyydä niiden poistamista. Tutkimuksen jälkeen aineisto arkistoidaan Helsingin yliopistolle toistaiseksi.

Tutkimusta on rahoittanut Suomen Akatemia. Tutkimuksen rahoittajat eivät vaikuta tutkimusasetelmaan, -menetelmiin tai -tuloksiin, eivätkä tulosten julkaisuun.

 

Yhteystiedot:

Tutkimuksen vastuullinen johtaja Hannes Lohi, hannes.lohi@helsinki.fi, p. +358294125085

Tutkija Milla Salonen, milla.ahola@helsinki.fi

Tutkija Emma Hakanen, emma.hakanen@helsinki.fi

Tutkija Salla Mikkola, salla.mikkola@helsinki.fi

Käyttäytymistutkimuksen sähköpostiosoite: lohi-kaytostutkimus@helsinki.fi