Näytemäärät

Koirien aineenvaihduntatutkimus on kohdennettu tarkasti valittuihin 27 eri rotuun, jotka jaotellaan 10 ryhmään. Tavoitteena on kerätä vuoden 2018 syyskuun loppuun mennessä vähintään 120 terveen koiran näytteet jokaisesta ikäryhmästä roturyhmän sisällä.

Toivomme runsasta osallistujamäärää kaikista kohderoduista, jotta noin 400 näytteen yhteismäärä täytyy jokaisesta ryhmästä! Alla näet kuvaajia näytemääristä.

Näytekertymän tilanne kohderoduittain maaliskuussa 2018. Aineenvaihduntatutkimus on kohdennettu tarkasti valittuihin 27 eri rotuun.
Näytemäärät roturyhmittäin maaliskuussa 2018.
Näytekertymä ikäryhmittäin (alle 1-vuotiaat, 1-8-vuotiaat ja yli 8-vuotiaat). Tilanne maaliskuussa 2018.