Rasituksen aiheuttama ylikuumeneminen (EIH)

Fyysisen rasituksen aiheuttamassa ylikuumenemisessa on kyse juoksusuorituksen jälkeisestä usein n. 5-15 minuutin mittaisesta kohtauksesta, jonka aikana koiralla hermostollisia oireita, kuten tajunnan hämärtymistä ja liikkeiden jäykistymistä. Koira voi hoiperrella tai kaatua, tai kävellä epänormaalisti. Vakavimmillaan kohtaus voi ilmetä epilepsiakohtausta muistuttavana tajuttomuus-kouristuskohtauksena. Kohtausten syytä ei tunneta, mutta niihin saattaa vaikuttaa korkea ruumiinlämpö. Kohtauksia saavat koirat ovat muuten tyypillisesti täysin terveitä ja hyväkuntoisia.

EIH-tutkimusta tehdään yhteistyössä Minnesotan yliopiston koiragenetiikan tutkijoiden kanssa. Minnesotassa on aikaisemmin tunnistettu labradorinnoutajien vastaavaa oireilua aiheuttavan exercise-induced collapse (EIC) -nimistä tautia aiheuttava geenivirhe1. Kyseinen geenivirhe ei kuitenkaan aiheuta esimerkiksi whippetien EIH-kohtauksia. 

Tutkittavat rodut:

EIH-kohtauksia on raportoitu whippeteillä ja bordercollieilla. Lisäksi olemme kiinnostuneet kuulemaan vastaavista kohtauksista muillakin roduilla.

Millaisia koiria tarvitaan tutkimukseen

Tutkimukseen valitaan kahdenlaisia koiria:

- ylikuumenemiskohtauksia esimerkiksi juoksusuorituksen seurauksena saaneita koiria

- ns. terveitä verrokkeja, joilla ei ole ollut ylikuumenemisen oireita huolimatta toistuvasta fyysisestä rasituksesta. Tutkimukseen soveltuvien terveiden koirien tulisi olla mahdollisimman iäkkäitä ja aktiivisia rata- tai maastojuoksijoita.

Lisäksi otamme vastaan näytteitä EIH-kohtauksia saaneiden koirien sukulaisista.

Toivottavat kopiot diagnooseista: Sairauskertomus / kohtauspäiväkirja, tiedot eläinlääkärin tekemistä tutkimuksista, mahdollinen ruumiinavauslausunto.

Linkit:

Tietoja verinäytteen lähettämisestä.

Näytteiden mukaan liitettävä näytelomake.

Tarkempi koirien terveystietokysely ja aiemmin annettujen terveys- ja yhteystietojen päivityslomake.

Mikäli koirasi soveltuu mukaan tutkimukseen, ota yhteyttä tutkija Tiina Heinoseen (tiina.heinonen(at)helsinki.fi).

 

Lisätietoja EIH-tutkimuksesta: Tiina Heinonen (tiina.heinonen(at)helsinki.fi).

 

Kirjallisuusviite: Patterson ym. A canine DNM1 mutation is highly associated with the syndrome of exercise-induced collapse. Nat Genet. 2008 Oct;40(10):1235-9.