Diabetes

Diabetestä eli sokeritautia esiintyy australianterriereillä. Keräämme näytteitä diabetestä sairastavista australianterriereistä tutkimukseen, jossa pyritään selvittämään sairauden geneettistä taustaa tässä rodussa. Sairastuneiden koirien tyypillisiä oireita ovat runsas juominen ja pissaaminen, väsymys ja laihtuminen. Diagnoosi varmistetaan mittaamalla veren sokeriarvot. Diabeteksen syyt ovat useimmiten monitekijäiset, eli sekä ympäristötekijöillä että perimällä on vaikutus sairauden syntyyn.

Tutkittavat rodut:

Australianterrieri.

Millaisia koiria tarvitaan tutkimukseen:

Tutkimukseen toivotaan näytteitä koirista, joilla epäillään tai on diagnosoitu diabetes. Lisäksi näytteet vanhoista terveistä koirista ovat erittäin tärkeitä.

Tutkimuksen kannalta on hyvin tärkeää päivittää koiran terveydentilassa tapahtuneet muutokset. Mikäli jo näytteen luovuttanut koira sairastuu diabetekseen, pyydämme ilmoittamaan tämän tutkimusryhmälle. Päivityksen voi tehdä esimerkiksi tämän nettilomakkeen kautta tai sähköpostitse lgl-kyselyt@helsinki.fi -osoitteeseen. Toivoisimme myös tiedon siitä, mikäli vanha koira on pysynyt terveenä eikä ole sairastunut diabetekseen.

Toivottavat kopiot diagnooseista:  

Toivoisimme koiran sairauskertomuksen: minkälaisia oireita on ollut, minkä ikäisenä ne alkoivat, miten ovat edenneet ja onko koira vastannut miten lääkitykseen/ruokavalion muutoksen. Mikäli koiralle on tehty kliinisiä tutkimuksia, toivoisimme tietoa tutkimusten tuloksista.

Linkit:

Tietoja verinäytteen lähettämisestä.

Näytteiden mukaan liitettävä näytelomake.

Tarkempi koirien terveystietokysely ja aiemmin annettujen terveys- ja yhteystietojen päivityslomake.

 

Yhteyshenkilö(t):

Kaisa Kyöstilä, väitöskirjatutkija, kaisa.kyostila(at)helsinki.fi