Ylivilkkaus ja impulsiivisuus

Yliaktiivisuus ja impulsiivisuus

Projektikuvaus: Aktiivisuus, impulsiivisuus ja keskittymiskyky ovat ominaisuuksia, jotka vaihtelevat suuresti yksilöiden välillä sekä ihmisillä että koirilla. Koirilla nämä piirteet vaihtelevat runsaasti eri rotujen ja saman rodun eri yksilöiden välillä, ja ne voivat ilmetä esimerkiksi kyvyttömyytenä rauhoittua, keskittymiskyvyn puutteena ja/tai jatkuvana ääntelynä. Vilkkautta voi ajatella jatkumona, jossa toisessa päässä ovat äärettömän rauhalliset, lähes flegmaattiset yksilöt ja toisessa ääripäässä ylivilkkaat, vaikeasti rauhoittuvat yksilöt. Ylivilkkaan ääripään impulsiiviset koirat kiinnostuvat nopeasti uusista asioista ja työskentelevät näyttävästi saadessaan jatkuvaa vahvistetta, mutta ne myös kiinnostuvat nopeasti toisista asioista ja pitkäkestoiset suoritukset ilman jatkuvaa vahvistetta ovat hankalia. Koirien impulsiivisuuteen ja ylivilkkauteen liittyvät ongelmat muistuttavat hyvin paljon ihmisten ADHD:ta, jolla on voimakas perinnöllinen taipumus. Tutkimushankkeen yhteistyökumppanit ovat Paul Arnold, Department of Psychiatry and Program in Genetics and Genome Biology, The Hospital for Sick Children, Kanada ja Rui Costa, Champalimaud Center for the Unknown, Portugali. Tutkimus sai vuoden 2014 alusta kolmevuotisen EU- ERA-Net Neuron rahoituksen.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää impulsiivisuuden ja ylivilkkauden geneettistä taustaa ja ominaisuuksiin vaikuttavia ympäristötekijöitä. Tutkimuksessa käytetään aikaisemmin validoitua kyselyä ja osalta kyselyyn vastanneista tullaan kysymään halukkuutta osallistua lyhyeen käyttäytymiskokeeseen.

Tutkittavat rodut: Kyselyyn toivotaan vastauksia kaikkien rotujen omistajilta. 

Millaisia koiria tarvitaan tutkimukseen:

Tutkimukseen haetaan erityisesti koiria, jotka ovat erittäin vilkkaita, impulsiivisia ja/tai ottavat helposti häiriöitä ympäristöstä sekä rauhallisia ja keskittymiskykyisiä yksilöitä kontrollikoiriksi, mutta kaikentyyppisten koirien omistajat voivat vastata kyselyyn!

Voit osallistua tutkimukseen:

  1. vastaamalla käyttäytymiskyselyyn Petsofissa
  2. lähettämällä verinäytteen tutkimusryhmälle (mikäli koirastasi on jo verinäyte tutkimusryhmällä, toista ei enää tarvita).
  3. osallistumalla pienelle osalle myöhemmin suoritettavaan lyhyeen ja vapaaehtoiseen käyttäytymistestiin.

Lisätietoja tutkimuksesta: lohi-kaytostutkimus(at)helsinki.fi