Käyttäytymistutkimukset

Osallistu käyttäytymistutkimukseen

Tutkimusryhmässämme on meneillään useita eri tutkimuksia koiran käyttäytymiseen vaikuttavista geeneistä sekä niihin vaikuttavista ympäristötekijöistä. Tällä hetkellä selvitämme mm. arkuuden, ääniarkuuden, stereotyyppisen käyttäytymisen, yliaktiivisuuden sekä metsästystaipumuksen geneettistä taustaa. Tutkimuksiin voi osallistua vastaamalla yhteen käyttäytymiskyselyyn sekä luovuttamalla verinäytteen koirasta tutkimusryhmälle. Osa koirista saatetaan myöhemmin kyselytulosten perusteella kutsua erillisiin käyttäytymistesteihin tai kliinisiin kokeiluihin, joista tiedotetaan erikseen.

Aiemmat tutkimuksemme osoittavat merkittävää päällekkäisyyttä yllä kuvatuissa käytöshäiriöissä, ja sen vuoksi olemme yhdistäneet aiemmat erilliset kyselyt yhdeksi monipuolisemmaksi kyselyksi, jossa kartoitetaan päällekkäiset osa-alueet samalla kertaa.

Rohkaisemme kaikkia osallistumaan käyttäytymiskyselyyn. Se sopii kaikille koirille iästä ja luonteesta riippumatta. Lisätietoja tutkimuksista: lohi-kaytostutkimus(at)helsinki.fi.

Käyttäyminen ja temperamentti periytyvät

Käyttäytymiseen, kuten muihinkin ominaisuuksiin vaikuttaa ympäristö, geeniperimä sekä näiden yhteisvaikutus. Geenien vaikutus ihmisen käyttäytymiseen ja persoonallisuuteen on merkittävä, arviolta 30-50 prosenttia ja koiralla luku on todennäköisesti samaa luokkaa. Käyttäytymiseen tai käytöshäiriöihin liittyvä geneettinen tutkimus on lisääntynyt nopeasti. Monista koirien käyttäytymishäiriöistä löytyy yhdenmukaisia piirteitä vastaaviin ihmissairauksiin ja koirien geenitutkimus saattaa edistää näiden sairauksien ymmärtämistä ja hoitoa. Useimpia tutkimuksia tehdäänkin yhteistyössä psykiatrien kanssa ja niissä sovelletaan ihmispuolella kehitettyjä diagnostisia menetelmiä. Tavoitteena kaikissa tutkimuksissa on löytää käyttäytymispiirteisiin vaikuttavia uusia geenejä. Geenilöydöistä voi olla hyötyä myöhemmin myös jalostuksessa mahdollisten geenitestien myötä.

Kaikkiin yllä mainittuihin projekteihin voi osallistua mikä tahansa koira ja tutkimukseen osallistuaan yhden käyttäytymiskyselyn avulla.  Vastaathan kyselyyn huolellisesti. Tutkimuksen kannalta on tärkeää saada mahdollisimman totuudenmukaisia kuvauksia koirista. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja ne tulevat ainoastaan tutkimusryhmän käyttöön. Yksittäisen koiran tietoja ei julkaista. Koiran omistajat saavat myöhemmin mahdollisten geenilöytöjen myötä syntyvät tulokset ilman korvausta. Kiitämme jo etukäteen aktiivisuudesta ja arvokkaasta tuestanne tutkimuksellemme!

Käyttäytymistutkimuksen tavoiteotoskoot ja tämänhetkinen tilanne.