Koirien käyttäytymiskysely on luotettava työkalu koiran pelko-käyttäytymisen tutkimukseen

19.5.2014

Käyttäytymisen geneettisen taustan tutkimuksen kaksi tärkeintä edellytystä on tarpeeksi iso tutkittavien määrä sekä tarkka ja oikea mittari fenotyyppille eli tutkittavalle käyttäytymiselle. Koiran käyttäytymisestä voidaan saada tietoa pääasiassa kahdella tavalla; joko havainnoimalla koiran käyttäytymistä testitilanteessa, tai kysymällä koiran omistajalta, miten koira yleensä käyttäytyy tietyssä tilanteessa. Molemmissa tavoissa on etunsa ja haittansa. Testin arvioi yleensä objektiivinen henkilö, ja tilanne on sama kaikille koirille, mutta testi on lyhyt otos koiran käyttäytymisestä, johon voi vaikuttaa moni seikka. Kysely taas antaa pidempiaikaisen kuvan koiran käyttäytymisestä (miten ”yleensä”), ja kyselyllä pystytään keräämään suuri aineisto, mutta arvioijana toimii omistaja joka saattaa tulkita väärin koiransa käyttäytymistä.

Tutkimuksessa haluttiin tarkastella, onko arkuus- ja ääniarkuustutkimuksessa käyttämämme kysely luotettava ja antaako se oikeaa tietoa koiran käyttäytymisestä. Testasimme lyhyellä testillä 54 koiraa, jotka olivat vastanneet kyselyyn ja lisäksi 36 osallistujaa täytti kyselyn kahdesti, jolloin pystyttiin analysoimaan vastausten luotettavuutta. Testiin kuului kolme osiota: 1) vieraan ihmisen tapaaminen, 2) vapaa uuteen tilaan tutustuminen sekä 3) uuteen objektiin reaktio ja tutustuminen. Testi videoitiin ja etogrammi-aineisto analysoitiin videoista.

Testissä havaittu käyttäytyminen korreloi erittäin hyvin omistajan kyselyvastauksen kanssa, korkeimmat korrelaatiot havaittiin koiran reaktioissa vieraisiin ihmisiin (keskimääräinen rs= 0.63), mikä on tärkein kysymys tutkimuksemme kannalta. Lisäksi kyselyn keskimääräinen luotettavuus oli erinomainen, ja etenkin kysymykset koiran pelkoreaktioiden yleisyydestä saivat korkeat luotettavuusarvot (pelkoreaktioiden yleisyys ihmisiä, koiria sekä tilanteita kohtaan ka. 0.78 Spearman korrelaatio; ukkosta, ilotulitusta sekä laukausta kohtaan, ka. 0.76 Spearman korrelaatio).

Tutkimuksen johtopäätös on että Koirien käyttäytymiskysely antaa luotettavaa tietoa koiran käyttäytymisestä, ja sitä voidaan käyttää koiran käyttäytymisen tutkimukseen, mikä mahdollistaa suuren aineiston keräämisen geneettistä tutkimusta varten.

Alkuperäinen artikkeli:

Tiira, K & Lohi H. 2014. Reliability and validity of a questionnaire survey in canine anxiety research. Applied Animal Behaviour Science.  http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2014.03.007

Lyhennelmä: Katriina Tiira