Boksereiden munuaissarauden genetiikasta uutta tietoa

31.5.2023

Krooninen munuaissairautta esiintyy eri roduissa mukaan lukien bokserit. Uudessa tutkimuksessa analysoitiin 117 munuaissairaan ja 137 terveen bokserin perimää ja tunnistettin 21 sairaudelle altistavaa perimänaluetta, jotka selittävät vajaat 60% sairauden genetiikasta. Näillä genomisilla alueilla on lukuisia geenejä, jotka on aiemmin liitetty ihmisen vastaavaan munuaissairauteen.

Julkaisu:

Lingaas F, Tengvall K, Jansen JH, Pelander L, Hurst MH, Meuwissen T, Karlsson Å, Meadows JRS, Sundström E, Thoresen SI, Arnet EF, Guttersrud OA, Kierczak M, Hytönen MK, Lohi H, Hedhammar Å, Lindblad-Toh K, Wang C. Bayesian mixed model analysis uncovered 21 risk loci for chronic kidney disease in boxer dogs. PLoS Genet. 2023 Jan 24;19(1):e1010599. doi: 10.1371/journal.pgen.1010599.