Uusi löydös lonkkaniveldysplasian geneettisen taustan tutkimuksessa saksanpaimenkoirilla

23.7.2019

Kuva: Timo Jyllilä
Kuva: Timo Jyllilä

Olemme löytäneet uuden, lonkkaniveldysplasialta mahdollisesti suojaavan, geneettisen muunnoksen koirissa. 

Tutkimuksemme kohdistui saksanpaimenkoiriin (kaikki eri linjat) ja mukana oli näytteet yhteensä 525 koirasta. Löysimme geneettisessä tutkimuksessa nk. deleetiomuunnoksen (24 emäksen deleetio), joka liittyi terveeseen ilmiasuun (lonkkatulos A/A), sekä lievään lonkkaniveldysplasiaan (lonkkatulos C/C). Tämä muunnos näyttää siis suojaavan koiria lonkkaniveldysplasialta. Lisäksi havaitsimme, että lievää ja kohtalaista/vakavaa lonkkaniveldysplasiaa sairastavien koirien genotyypit erosivat myös toisella perimän alueella. Tämä tarkoittaa sitä, että ero lievien ja vakavampien lonkkaniveldysplasiamuotojen välillä voi johtua erilaisesta geneettisestä riskistä.

Edellä mainittu deleetiomuunnos on erään hyvin tunnetun, mm. nivelten kehitykseen vaikuttavan geenin säätelyalueella. Osoitimme funktionaalisessa tutkimuksessa, että löytämämme deleetiomuunnos pienentää tämän säätelyalueen aktiivisuutta. Tulevaisuudessa on kuitenkin vielä selvitettävä, toistuuko tämä ilmiö myös lonkkaniveldysplasian kannalta tärkeissä kudoksissa, kuten nivelrustossa, ja mikä muunnoksen mahdollinen biologinen vaikutus on, kyseisen geenin toiminnan säätelyn kautta, koirien lonkkaniveldysplasian ilmentymiseen.


Tutkimustuloksemme tuovat paljon kaivattua tietoa lonkkaniveldysplasian taustalla vaikuttaviin perinnöllisiin tekijöihin, mutta haluamme samalla korostaa, että löydös ei selitä kuin pienen osan sairauden ilmentymisestä. Tutkimustyömme jatkuu edelleen ja olemme piakkoin julkaisemassa jatkotutkimuksemme tulokset, jossa käsittelemme tähän sairauteen liittyvän lonkkanivelten löysyyden ja nivelrikon geneettistä taustaa. Olemme myös tekemässä erillistä tutkimusta selvittääksemme, onko tämä deleetiomuunnos ominainen vain saksanpaimenkoirille vai esiintyykö sitä myös muissa roduissa.


Tutkimuksemme on hyväksytty julkaistavaksi arvostetussa PLoS Genetics julkaisusarjassa 19.6.2019 otsikolla ”Novel protective and risk loci in hip dysplasia in German Shepherds”. Linkki julkaisuun löytyy alta.
https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1008197


Yhteydenotot: Väitöskirjatutkija Lea Mikkola (lea.mikkola[at]helsinki.fi)