Englanninbulldoggien, ranskanbulldoggien ja bostoninterriereiden ulkomuotoon liittyvä geenivirhe tunnistettu

19.12.2018


Tuoreessa yhdysvaltalaistutkimuksessa on löydetty geenivirhe, joka vaikuttaa englanninbulldoggien, ranskanbulldoggien ja bostoninterriereiden ulkomuotoon. Tutkimuksessa havaittiin, että näille roduille tyypilliset ulkonäköpiirteet, kuten leveä otsa, kaukana toisistaan sijaitsevat silmät, lyhytkalloisuus (brakykefalia), lyhytkasvuisuus sekä rintarangan ja hännän nikamien epämuodostumat eivät ole toisistaan erillisiä piirteitä, vaan ne ovat samaa oireyhtymää, joka aiheutuu DVL2-geenin virheestä. DVL2 on erittäin tärkeä tekijä yksilönkehityksessä. Ihmisillä saman geeniperheen virheet aiheuttavat Robinow-syndroomaksi kutsuttua kehityshäiriötä, joka muistuttaa läheisesti ko. roduilla kuvattuja epämuodostumia.

 

Nyt julkaistussa tutkimuksessa DVL2-geenivirhe löydettiin homotsygoottina eli kahtena virheellisenä kopiona kaikilta tutkituilta englanninbulldoggeilta ja ranskanbulldoggeilta sekä erittäin yleisenä bostoninterriereiltä, joista vain 3 % oli geenivirheen suhteen terveitä.

 

Geenivirheen esiintymistiheys tarkoittaa, että rotujen sisällä ei jalostamalla ole mahdollista päästä geenivirheestä eroon. Vain roturisteytyksillä voidaan tuoda helpotusta näiden koirien ja koirarotujen tilaan. Geenivirheen karsiminen poistaa rotujen ”bulldoggimaiset” piirteet. On vakavasti pohdittava, voidaanko kehityshäiriöisten koirarotujen ylläpitämistä pitää eettisesti kestävänä – tai edes nykyisen eläinsuojelulain mukaisena (247/1996 8§ 2 mom.).

 

Toivomme, että uusi tutkimustieto otetaan avoimesti vastaan koiramaailmassa ja että keskustelu jalostuksesta on faktoihin perustuvaa. Geenitutkimus tuo väistämättä uutta tietoa koiristamme ja niiden terveydestä. Arvostamme rohkeutta korjata säännöksiä ja muuttaa mielipiteitä koiraroduista sekä niiden jalostuksesta.

 

Kunnioittaen,

Hannes Lohi, professori, molekyyligenetiikka

Marjo Hytönen, FT, eläinfysiologia, genetiikka

Kaisa Kyöstilä, FT, genetiikka

Maria Kaukonen, ELL

Kati Dillard, ELL

Lea Mikkola, MMM, jalostusagronomi, kotieläinten jalostustiede

Sini Sulkama, FM, käyttäytymisekologia

Riika Sarviaho, FM, genetiikka

Julia Niskanen, FM, genetiikka

Jenni Puurunen, FM, biolääketiede

Milla Salonen, FM, käyttäytymisekologia

Salla Mikkola, FM, käyttäytymisekologia

Emma Hakanen, FM, ekologia

 

Koirien geenitutkimusryhmä, Helsingin yliopisto

 

Linkki alkuperäiseen tutkimukseen:

https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1007850

 

Tämän tiedotteen kuvituksena on aiheesta johtuen poikkeuksellisesti käytetty ranskanbulldoggin kuvaa. Suomen Eläinlääkäriliiton suosituksen mukaisesti emme käytä lyhytkuonoisten koirien kuvia mainoksissa ja esityksissä.