Karhukoirien luustosairauteen tuloksia

19.4.2018


PENTUIÄN LUUSTOSAIRAUS KARJALANKARHUKOIRILLA

Geenitutkimuksen tuloksia on lähetetty eilen karjalankarhukoirien omistajille.

Karjalankarukoirien pentuiän luustosairaus tarkentui tutkimusten perusteella aineenvaihdunnalliseksi sairaudeksi, joka johtaa häiriöön luuston mineralisaatiossa. Sairauden oireet ilmenivät noin 2-7 viikon iässä. Sairaat pennut jäävät kasvussa jälkeen pentuesisaruksiaan ja nuorimpina oireilevilla on ilmennyt myös kouristelukohtauksia. Hieman vanhempana sairastuneiden koirien pääasiallinen oire oli liikkumisen vaikeus, joka johtuu luuston kehityksen ja kasvun häiriöstä. Sairaat pennut jouduttiin lopettamaan huonosta ennusteesta johtuen. Tutkimuksessa oli mukana yli 500 karjalankarhukoiraa, joista sairauteen liitetyn geenivirheen kantajia oli 17% ja sairaita 1% (7 pentua).

Tutkimuksessa oli mukana kaikki tutkimusryhmälle maaliskuun 2018 alkuun mennessä toimitetut karhukoiranäytteet. Tutkimuksen puitteissa emme enää tule tekemään yleistä testausta tämän geenivirheen suhteen. Mikäli kuitenkin epäilette uusia sairastapauksia, ottakaa yhteyttä tutkimusryhmään (kaisa.kyostila(at)helsinki.fi).

Kaupallinen testaus pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman nopeasti yhteistyökumppanimme Genoscoper laboratorion tarjoamana. Tutkimuksen yksityiskohtaiset tulokset tullaan julkaisemaan tieteellisen artikkelin muodossa, jonka jälkeen kaikki kaupalliset geenitestilaboratoriot voivat halutessaan tarjota geenitestausta.

Mikäli olette lähettäneet näytteen karjalankarhukoirasta tutkimusryhmälle, mutta ette ole saanet tulosta sähköpostitse, toivomme, että täytätte lomakkeen (linkki alla) uuden sähköpostiosoitteen ilmoittamiseksi tutkimusryhmälle.

Linkki: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/89154/lomake.html

Kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille!