Uusi käyttäytymiskysely monipuolistaa tutkimuksia - osallistu!

13.2.2015

Olemme päivittäneet käyttäytymistutkimuksia varten käyttäytymiskyselyn. Siihen on nyt yhdistetty aiempien erillisten kyselyjen olennaiset kysymykset. Uusi kyselylomake antaa tarkempaa ja monipuolisempaa kuvaa koirien käyttäytymisestä ja reaktioista eri tilanteissa. Uusi kysely sopii kaikille koirille rodusta, iästä ja luonteesta riippumatta. Toivomme massiivista osallistumisaktiivisuutta eri roduilta, sillä tämän kyselyn avulla meillä on mahdollisuus rakentaa Suomessa ainutlaatuinen tutkimuskokonaisuus käyttäytymiseen liittyvien geenien ja ympäristötekijöiden selvittämiseen. 

Keräämme nyt yhdellä kyselyllä aiempien erillisten kyselyn (arkuus- ja ääniarkuus, stereotypia, adhd ja eroahdistuskyselyn) kartoituksia. Tämä helpottaa osallistumista ja tulosten analyysiä.  Saamme samalla kokonaisvaltaisemman kuvan koirien käyttäytymisestä ja reaktioista eri tilanteissa tavalla, jota aiemmat kyselyt eivät mahdollistaneet esimerkiksi puuttuvien vastausten vuoksi. Kyselyssä on nyt myös uusia täydentäviä kohtia, jotka laajentavat vastausperspektiiviä.

Aiemmat tutkimuksemme paljastivat merkittävää päällekkäisyyttä eri häiriökäyttäytymisten välillä (Tiira & Lohi, käsikirjoituksia). Tämän vuoksi oli myös tarpeellista yhdistää niitä koskevat kysymykset yhteen 'masterkyselyyn'.

Tavoitteemme on nyt yhdessä rotujärjestöjen ja kasvattajien sekä koiraharrastajien kanssa kerätä maailman suurin käyttäytymistutkimusaineisto!  Jokainen rotu ja koira voi osallistua. Tarvitsemme mahdollisimman paljon vastauksia mahdollisimman monesta rodusta.  Tämä mahdollistaisi myöhemmin erilaisten käyttäytymisprofiilien rakentamisen rotujen välille kyselyn teemojen pohjalta. Profiilien luotettavuuden kannalta aktiivinen ja laaja osallistuminen on keskeistä. Profiilit antavat parhaimmillaan kuvaa rotujen käyttäytymisen painottumisesta eri osa-alueilla. Siitä voi olla hyötyä jalostuksen ohjaukseen.  Keskeistä on kuitenkin rakentaa samalla laaja aineisto tulevia geenitutkimuksia varten.  Geenilöydöt voivat tuoda molekyylitason tietoa käyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista ympäristötekijöistä.  Tämä voisi puolestaan avata uusia mahdollisuuksia rotujen hyvinvoinnin kehittämiseen ja voisi merkitä läpimurtoja myös ihmiskäyttäytymistutkimukselle.

Osallistuthan tutkimukseen!  Mukana arvontoja. Jos olet aiemmin vastannut eri kyselyihin, kannustamme vielä täyttämään uuden kyselymmekin. Se on hauskaa ja samalla tutustut paremmin parhaaseen ystävääsi!  Kiitos.