Osalla pennuista ongelmia? Osallistu uuteen projektiin!

7.1.2015


Uusi tutkimusprojekti selvittää pentuiän kehityshäiriöitä ja niiden syitä

Helsingin yliopistossa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa toimiva koirien geenitutkimusryhmä on aloittanut projektin, jonka tarkoituksena on selvittää koirien vakavien synnynnäisten kehityshäiriöiden geneettisiä tekijöitä. Pentukuolemat ovat koirilla yleisiä, mutta useimmiten syy pennun kuolemaan tai vakavaan sairauteen jää selvittämättä. Epämuodostuneet tai sairaat pennut lopetetaan usein ilman tarkempia tutkimuksia. Perinnölliset kehityshäiriöt aiheuttavat todennäköisesti ison osan pentukuolemista, vaikkakin synnytyksen aikainen hapenpuute, infektiot ja spontaanit kehityshäiriöt ovat merkittävässä roolissa. Pentukuolemien yleisyyttä ja syitä on tutkittu hyvin vähän ja siksi tutkimusryhmän tavoitteena on pureutua tähän ilmiöön perusteellisemmin. Tavoitteemme on muodostaa tutkitulle sairaudelle mahdollisimman yksityiskohtainen taudinkuva sekä selvittää sairautta aiheuttava geenivirhe.  Katso täältä lisää ja osallistu!