Läpimurto harmaa norjanhirvikoirien glaukoomatutkimuksessa

20.5.2014

Geenitutkimuksemme kantaa jälleen hedelmää. Olemme tehneet läpimurron ja tunnistaneet geenivirheen harmaa norjanhirvikoirien glaukoomaan eli sokeuttavaan silmänpainetautiin. Reilun 600 koiran analyysin perusteella joka 4. harmaa norjanhirvikoira kantaa mutaatiota perimässään. Sairaus periytyy peittyvästi eli kantajat eivät sairastu glaukooman vaan ainoastaan koirat, jotka perivät mutaation molemmilta vanhemmiltaan eli ovat sen suhteen samaperintäisiä (homotsygootteja).  Kantajat voidaan pitää mukana jalostuksessa. Tutkimuksen koirien keskimääräinen sairastumisikä oli 6,5 vuotta. Valmistelemme tutkimuksesta kansainvälistä vertaisarvioitua julkaisua, jonka jälkeen tutkimuksesta on saatavissa lisää yksityiskohtia. Laboratoriossamme  testatut koirat saavat geenitestin tulokset lähikuukausina.

Tutkimusryhmä on tunnistanut aiemmin geenivirheen harmaa norjanhirvikoirien kääpiökasvuisuuteen.