Neuropsykiatristen sairauksien riskeihin perehtyvälle tutkimushankkeelle merkittävä EU-rahoitus

28.1.2014


Neuropsykiatristen sairauksien riskeihin perehtyvälle tutkimushankkeelle merkittävä EU-rahoitus

 

Professorin Hannes Lohen Helsingin yliopistossa koordinoima kansainvälinen yhteistyökonsortio kanadalaisten ja portugalilaisten tutkijoiden kanssa on saanut yhteensä lähes 900 000 euron EU-rahoituksen ERA-Net Neuron Mental Disorders -haun kautta. Lohen tutkimusryhmä osuus kolmivuotisesta Suomen Akatemian rahoittamasta hankkeesta on 350 000 euroa.

Psykiatrisista sairauksista kuten pakko-oireisuudesta (OCD) ja hyperaktiivisuudesta (ADHD) kärsivien lasten päivittäinen elämä on rajoittunutta ja voi altistaa myöhemmin masennukselle ja lääkeaineiden väärinkäyttöön. Tiedetään, että sekä OCD että ADHD periytyvät ja vaikuttavat aivojen hermoverkkojen toimintaan. Näiden tautimekanismeja ei kuitenkaan tunneta juuri lainkaan.

Tässä kolmen maan yhteistyötutkimuksessa hyödynnetään vertailevaa funktionaalista genomiikkaa ihmisissä ja koirissa uusien riskigeenien tunnistamiseksi. Riskigeenien merkitystä aivojen toimintaan pyritään sitten mallintamaan muun muassa kehittyneiden optogeneettisten tutkimusten avulla hiirissä. Optogenetiikassa aivosolua hallitaan valon avulla. Tutkimus pyrkii tuomaan uutta tieto pakko-oireisuuden ja hyperaktiivisuuden taustalta parempien hoitomuotojen kehittämiseksi.

”Tämä on merkittävä uusi yhteistyöhanke alan tutkijoiden kanssa ja se yhdistää ainutlaatuisella tavalla eri ryhmien tutkimusaineistojen ja metodien vahvuuksia neuropsykiatristen sairauksien ymmärtämisessä. Pääsemme hienosti yhdistämään projektissa korkeatasoista kliinistä, geneettistä ja molekulaarista neurotiedettä sairausmekanismien ymmärtämiseksi. Vahvuutemme tutkimushankkeen alkaessa on, että meillä on käytössämme jo aiempaa dataa ja resursseja asian tiimoilta. Kunniahimoisten tutkimuksellisten tavoitteiden lisäksi ERANET-apurahojen tavoitteena on vahvistaa nuorten tutkijoiden verkottumista ja sitä kautta uusien tutkimusinnovaatioiden kehittymistä mahdollisia jatkorahoituksia varten” iloitsee Lohi.

Tutkimushankkeen muut ryhmänjohtajat ovat Paul Arnold, Department of Psychiatry and Program in Genetics and Genome Biology, Hospital for Sick Children, Kanada ja Rui Costa, Champalimaud Center for the Unknown, Portugali. 

Professori Lohen molekyyligenetiikan professuuri vakinaistettiin vuoden alusta  ja hänen tutkimusryhmänsä toimii sekä Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä että lääketieteellisessä tiedekunnassa. Tutkimusryhmä valittiin vuoden alusta myös Biocentrum Helsinki -organisaatioon seuraavalle kolmivuotiskaudelle. Biocentrum Helsinki on Helsingin yliopiston ja Aalto yliopiston isännöimä sateenvarjo-organisaatio, johon valitaan korkeatasoisia tutkimusryhmiä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lisätietoja: www.helsinki.fi/biocentrum

https://www.sttinfo.fi/release?releaseId=10903432

 

lähde: Eeva Karmitsa/Eläinlääketieteellinen tiedekunta