Koirien geenitutkimusryhmä ja Genoscoper Oy:n MyDogDNA pilotti

4.7.2013


Tiedote Helsingin yliopiston koirien geenitutkimusryhmältä

Koirien geenitutkimusryhmä on vastaanottanut tiedusteluja koskien Genoscoper Oy:n tarjoamaa kaupallista MyDogDNA geenitestiä. Erityisesti on tiedusteltu geenitutkimusryhmän näytteiden Kennelliiton määräysten mukaista virallisuutta, näytteen laadukkuutta sekä yhteistyötä Helsingin yliopiston geenitutkimusryhmän sekä Genoscoperin välillä.           

Koirien geenitutkimusryhmä Helsingin yliopistossa kerää koirista näytteitä geenitutkimusta varten. Geenitutkimusta varten näytteen ei tarvitse olla Kennelliiton määräysten mukaisesti otettu. Tutkimusta varten kelpaavat kaikki näytteet, myös ne joita ei ole otettu Kennelliiton virallisten sääntöjen mukaan.

Näyte on Kennelliiton vaatimusten mukaan virallinen, jos näytteen on ottanut Kennelliiton hyväksymä näytteenottaja, koiran tunnistusmerkintä on tarkastettu sekä näytelomakkeeseen on merkitty tunnistusmerkinnän oikeellisuus. Lisäksi näytelomakkeessa tulee olla näytteenottajan allekirjoitus sekä nimenselvennys. Jos näytteen on ottanut eläinlääkäri, myös eläinlääkärin numero tulee olla näytelomakkeessa.

Koirien geenitutkimusryhmä ei tutkimusta varten vaadi näitä merkintöjä, koska Helsingin yliopiston tutkimusta varten näytteiden ei tarvitse olla Kennelliiton vaatimusten mukaisia. Geenitutkimusryhmän näytteenottajat ovat ammattitaitoisia ja näytteenottoon koulutettuja henkilöitä, mutta kaikki eivät ole Kennelliiton hyväksymiä näytteenottajia (kaikille ei ole haettu Kennelliiton virallisen näytteenottajan statusta, koska tutkimustyössä sitä ei tarvita).

Tutkimusryhmän DNA-pankista on siirretty Genoscoperille näytteitä yksittäisiä geenitestejä sekä MyDogDNA-pilottia varten omistajan pyynnöstä, joten geenitutkimusryhmälle toimitettua näytettä on voitu hyödyntää, vaikka näyte ei täytä Kennelliiton virallisen näytteen vaatimuksia. Koirien geenitutkimusryhmä ainoastaan siirtää näytteet Genoscoperille. Tutkimusryhmä ei ole vastuussa näytteen tarvittavan virallisuuden varmistamisesta tilattua testiä varten tai testin onnistumisesta.

Helsingin yliopiston sekä Genoscoperin yhteistyö MyDogDNA-testin osalta rajoittuu ainoastaan näytteiden siirtämiseen MyDogDNA-pilottitestiä koskien. Koirien geenitutkimusryhmä ei ole vielä saanut käyttöönsä MyDogDNA-testin tuloksia, vaikka testi olisi tehty geenitutkimusryhmän DNA pankissa olevasta näytteestä. Yhteistyöstä Genoscoperin kanssa ollaan sopimassa, jotta tutkimusryhmä saa DNA-pankin näytteistä tehdystä MyDogDNA-testistä mm. tauti- ja ominaisuus genotyypit tutkimuskäyttöönsä. Tällä hetkellä MyDogDNA-tulostiedotteessa testin kohdalla oleva tulos ”tutkijalla” ei tarkoiteta Helsingin yliopiston koirien geenitutkimusryhmän jäseniä. 

Koirien geenitutkimus