Glaukooman geenitutkimus harmaanorjanhirvikoirilla

31.8.2012

Koirien geenitutkimusryhmä on aloittanut uuden tutkimusprojektin harmaanorjanhirvikoirilla tavattavan glaukooman geneettisen taustan selvittämiseksi. Tutkimusta tehdään yhteistyössä Professori András Komáromyn kanssa (Michigan State University, USA). Professori Komáromy on tutkinut kliinisesti glaukoomaa sairastavia harmaanorjanhirvikoiria ja kerännyt koirista DNA-näytteitä. Yhteistyössä Lohen tutkimusryhmän kanssa on nyt tarkoituksena tutkia myös glaukooman geneettistä taustaa.

Koska glaukooma ei ole rodussa kovin yleinen, tutkijat tarvitsevat lisää näytteitä aktiivisten rodunharrastajien avulla. Erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat glaukoomaa sairastavat koirat, näiden vanhemmat ja sisarukset, sekä yli 8-vuotiaana terveeksi silmätutkitut koirat. Terveille koirille tulisi normaalin silmäpeilauksen lisäksi tehdä myös gonioskopiatutkimus ja silmänpaineen mittaus, jotta mahdolliset glaukooman oireet havaittaisiin. Normaalissa silmäpeilauksessa lievät oireet eivät välttämättä tule esiin. Yllämainittujen koirien osalta tutkimusryhmä voi tarvittaessa avustaa kliinisiin tutkimuksiin liittyvissä eläinlääkärinkustannuksissa. Kliinisiin tutkimuksiin tulee sisältyä silmäpeilaus, gonioskopia sekä silmänpaineen mittaus. Silmätutkimuslausunnot sekä verinäyte koirasta tulee toimittaa tutkimusryhmälle. Avustuksesta tulee kuitenkin aina tapauskohtaisesti sopia erikseen tutkimusryhmän kanssa (projektitutkija Saija Ahonen).

Jos koirasta on jo toimitettu näyte tutkimusryhmälle, mutta koira on sairastunut näytteenoton jälkeen, tieto tulisi päivittää tutkimusryhmälle. Samaten jos näytteen antaneiden koirien lähisukulaisilla on todettu glaukooma, tieto tulisi päivittää.

Lisätietoa tutkimuksesta:

Saija Ahonen

saija.ahonen@helsinki.fi

09 191 25679