Vertaileva syöpätutkimus herättää kiinnostusta

29.5.2010

Koirat sairastavat syöpää siinä kuin ihminenkin. Ihmisellä yleisiä syöpiä kuten rintasyöpää, suolistosyöpiä ja imusolmukesyöpää tavataan runsaasti myös nelijalkaisilla kumppaneillamme. Useimmiten syöpä ilmaantuu vasta vanhalle koiralle, mutta toisinaan koira kantaa geenejä, jotka altistavat syövälle jo nuorella iällä. Näinhän se on meillä ihmisilläkin.

Ihmisen ja koiran syöpien samankaltaisuudesta yritetään nyt ottaa kaikki hyöty irti tutkimusmaailmassa. Paitsi että yksittäiset tutkimusryhmät löytävät jatkuvasti uusia yhtäläisyyksiä ihmisen ja koiran eri kasvaintyyppien välille, vertailevaa syöpätutkimusta helpottamaan on rakennettu erilaisia yhteistyökuvioita.

Yhdysvaltain syöpäinstituutti eli National Cancer Institute (NCI), joka on yksi syöpätutkimuksen suurimpia rahoittajia, käynnisti vuoden alussa verkoston, jonka tehtävänä on koordinoida ihmisen ja koiran syöpien lääkevastetta vertailevia tutkimuksia. Toistaiseksi verkoston alaisuudessa on toteutettu muun muassa tutkimus, jossa koiran kasvainten verisuonistoa pyrittiin tuhoamaan geeniterapialla. Kasvaimiin siirrettiin viruksia, jotka kuljettivat mukanaan TNF-alfa-geenejä. Kyseisillä geeneillä voi vähentää veren virtaamista kasvaimiin, eikä niitä voi sivuvaikutusten vuoksi päästää eliön yleiseen verenkiertoon. Kasvaimet saatiin hoidolla pienenemään selvästi, ja tutkimus toi tärkeää tietoa siitä, kuinka TNF-alfa-geeni voidaan kuljettaa turvallisesti ja turvallisina annoksina syöpäkudokseen.

Pohjoiscarolinalaiset yliopistot taas ovat käynnistäneet yhteistyön löytääkseen tehokkaita hoitoja non-Hodgkinin lymfoomaan – imusolmukesyöpään, joka on yleinen sekä koirilla että ihmisillä. He toivovat koirasta myös apua taudin geneettisen taustan selvittämiseen. Sen pitäisi olla helpompaa koiralla kuin ihmisellä, koska koirien genomissa on paljon vähemmän vaihtelua kuin ihmisgenomissa. Geenimuutoksista merkitykselliset erottuvat koiran geeneistä paremmin kuin ihmisen. Pohjoiscarolinalaiset toivovat yhteistyön tuovan tietoa taudin syistä sekä mahdollistavan uusien hoitojen kehittämisen ja taudin entistä varhaisemman diagnosoinnin.

Koirien ja ihmisen syövät muistuttavat toisiaan molekyylitasolle saakka. Esimerkiksi koiran rintasyövässä samat geneettiset ”polut” ovat vaurioituneet kuin ihmisen vastaavassa taudissa. Siksi rintasyöpään voidaan kehittää molempia lajeja hyödyttäviä hoitokeinoja. Koirien osteosarkooma, luusyöpä, taas muistuttaa hyvin tarkasti lapsilla tavattavaa luusyöpää.

Koirien omistajat haluavat nykyään hoitaa lemmikkiensä syöpää yhtä kehittyneillä hoitomuodoilla kuin omia sairauksiaan. Siksi eläinlääkärit pystyvät keräämään arvokasta tietoa syöpien etenemisestä ja kasvainten reagoimisesta eri hoitomuotoihin ja lääkkeisiin.

Ihmisen syöpiä on pitkään yritetty tutkia laboratoriohiirien avulla. Hiirille kasvaimet saadaan kuitenkin aikaan keinotekoisesti joko geenejä muuntelemalla tai erilaisilla syöpää aiheuttavilla aineilla. Lemmikkikoirat sen sijaan sairastuvat syöpään spontaanisti, ilman ihmisen tietoista vaikuttamista. Siksi koira on monesti hiirtä parempi malli ihmisen syövälle. Myös lajien erilainen elinkaari vaikuttaa: hiiret elävät yksinkertaisesti niin lyhyen aikaa, ettei niiden soluihin ehdi kertyä syöpää aiheuttavia tai edistäviä muutoksia.

Toisaalta lemmikkikoirat jakavat yhteisen elinympäristön omistajiensa kanssa, ja näin ympäristön vaikutukset syövän kehittymiseen ovat samat kuin ihmisellä. Monet ihmisen syövän hoidossa käytettävät lääkkeet toimivat paljon paremmin koirien kuin hiiren kasvaimia vastaan. Esimerkiksi edellä mainittu kasvainten geeniterapiahoito ei todennäköisesti olisi toiminut lainkaan hiirissä.

Kun tiedot koirien ja ihmisten syövistä yhdistetään, päästään paljon parempaan lopputulokseen kuin tutkimalla pelkästään toista lajia, uskovat tutkijat.

Lähteet:

Kansallisen syöpäinstituutin COTC-verkosto: http://ccr.cancer.gov/resources/cop/COTC.asp

Tutkimus TNF-alfa-geenin käytöstä koiran kasvaimen hoitoon:
Paolini et al: Launching a Novel Preclinical Infrastructure: Comparative Oncology Trials Consortium Directed Therapeutic Targeting of TNFα to Cancer Vasculature. Plos ONE, March 2009, vol 4:3.