Canine Health Foundation tukee koirien epilepsiatutkimusta

21.9.2010

Amerikan Kennelliiton (AKC) terveysrahasto, Canine Health Foundation, on myöntänyt professori Lohen tutkimusryhmälle vajaan 90 000 USA:n dollarin apurahan.  Apurahalla on tarkoitus selvittää aiemmin eri roduista paikannettujen epilepsiageenialueiden laajuutta ja tunnistaa niistä uusia epilepsiaa aiheuttavia geenivirheitä. Tutkimuksessa hyödynnetään uutta suurtehosekvensointia ja siihen liittyvää bioinformatiikkaa. 

Lohen tutkimusryhmällä on kokemusta uudesta tekniikasta jo aiemmista projekteista.

 - Suuretehosekvensointi on uusi tehokas menetelmä geenivirheiden tunnistamiseen kromosomialueilta, jotka on aiemmin ehditty paikantaa muilla tekniikoilla.  Sekvensointi ja sitä seuraava geenivarianttien validointi on kuitenkin vielä varsin arvokasta ja tämä CHF:n tuki tulee kreivin aikaan ja  akuuttiin tarpeeseen, kertoo Lohi kiitollisena.

Onnistuessaan Lohen käynnissä olevissa epilepsiaprojekteissa saatetaan tunnistaa useita uusia epilepsiageenejä. Geenilöydöt mahdollistaisivat geenitestien kehittämisen sairauden diagnoosin ja jalostamisen kehittämiseksi. Uusia geenejä voitaisiin tutkia myös ihmispotilailta ja ne avaisivat uusia näkymiä tavallisten epilepsioiden tautimekanismien ymmärtämiseksi.

Lohen tutkimusryhmä on saanut aiemmin CHF:ltä apurahan koirien harmaakaihitutkimukseen yhdessä Animal Health Trustin tutkijoiden kanssa ja koirien epilepsiatutkimukseen Mancehsterin yliopiston tutkijoiden kanssa.