Hannes Lohi sai arvostetun tutkimusapurahan koirien geenitutkimukseen

1.10.2010

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on myöntänyt merkittävän tutkimusrahoituksen eläinlääketieteellisen molekyyligenetiikan professori Hannes Lohen koirien neuropsykiatristen sairauksien geenitutkimukselle. Lohi on käynnistämässä tutkimusta erilaisten ahdistuneisuushäiriöiden kuten yliarkuuden, pakko-oireisuuden ja paniikkikohtauksiin johtavan ääniarkuuden geenitaustojen selvittämiseksi koirissa. Geenien kautta päästään kiinni sairauksien syntymekanismeihin ja tutkimustietoa voidaan soveltaa myös ihmisiin.

Tutkimusapuraha on arvostettu ERC Starting Grant, joka on tarkoitettu itsenäisiä tutkimusryhmiä perustamassa tai vakiinnuttamassa oleville nuorille tutkijoille. Starting Grant on toinen kahdesta ERC –rahoitusmuodosta. ERC rahoittaa tutkijalähtöistä ja korkeatasoista tutkimusta. Hankkeet valitaan tieteellisen laadun perusteella.

Professori Hannes Lohi johtaa koirien geenitutkimusryhmää, joka tekee poikkitieteellistä tutkimusta Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä sekä lääketieteellisessä tiedekunnassa ja Folkhälsanin tutkimuskeskuksessa.  Tutkimusryhmällä on käynnissä useita tutkimusprojekteja erilaisten ihmisessä ja koirissa esiintyvien yhteisten perinnöllisten sairauksien selvittämiseksi. Ryhmä on tunnistanut koirista useita uusia tautigeenejä mm. epilepsiaan, ataksiaan, kääpiökasvuisuuteen, erilaisiin silmäsairauksiin sekä muihin kehityksellisiin häiriöihin liittyen.


Koirien geeneistä apua mielenongelmiin


Lohen viisivuotinen tutkimushanke on nimeltään DOGPSYCH. Projekti lähestyy ahdistuneisuushäiriöiden tutkimusta innovatiivisesta näkökulmasta ja sen tavoitteena on kehittää uusia keinoja sairauksien diagnosoimiseksi, hoitamiseksi ja ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Erilaiset ahdistuneisuushäiriöt ovat maailmanlaajuisesti merkittävimpiä lääketieteellisiä haasteita.
- ”Koirissa esiintyy spontaanisti erilaisia rotutyypillisiä tai periytyviä psykiatrisia oireita, joita hoidetaan ihmislääkkeillä.  Projektin tavoitteena on luoda mittareita, joilla sairaat voidaan selvästi tunnistaa verrokeista ja hyödyntää sitten koirien ainutlaatuista roturakennetta, joka yksinkertaistaa geenien tunnistamista komplekseissa sairauksissa. Geenien tunnistamiseksi koirista tarvitaan satoja näytteitä, mutta se on vain pieni osa vastaavista ihmisaineistoista joihin tarvitaan usein tuhansia tai kymmeniätuhansia näytteitä. Koirista on hyötyä”, selvittää Hannes Lohi.

Koirista tunnistettuja geenejä tai niihin liittyviä soluntason häiriöitä tutkitaan vastaavissa ihmispotilaissa.  Geenilöydöt mahdollistavat myös DNA-testien kehittämisen sairauksien vastustamiseksi.

Koirien pitkäaikaisen jalostamisen vuoksi niistä löytyy paljon rodunomaisia ominaisuuksia ja sairauksia. Rodulliset piirteet voidaan kartoittaa tiettyihin geeneihin helpommin kuin ihmisellä. Psykologisten ongelmien taustaa on etsitty jo pitkään ihmisen geeneistä siinä onnistumatta. Tutkimalla koirien perimää voidaan edistää molempien lajien terveyttä.


ERC –rahoituksesta kilpaillaan tiukasti


ERC Starting Grant – rahoitus on erittäin tavoiteltu Euroopassa ja sitä hakee vuosittain tuhannet tutkijat.  Rahoituksen myöntää Euroopan tutkimusneuvosto, jonka toimintaa ohjaa Euroopan tutkimusneuvoston tieteellinen komitea. Arviointiprosessi on kaksivaiheinen. Lohen tutkimukseen myönnetty rahasumma on 1,4 miljoonaa euroa.
Hannes Lohi valittiin Vuoden Nuoreksi Menestyjäksi 2009 ja hänet on aiemmin palkittu mm. Akatemiapalkinnolla ja PetExpon Myötäkarvaan kunniamaininnalla. Lohen ryhmä yhteistyökumppaneineen julkaisi äskettäin ensimmäisen menestyksekkään tutkimuksen monitekijäisestä sairaudesta koirissa.

Lisätietoja: Professori Hannes Lohi, puh. (09) 1912 5085 tai hannes.lohi(at)helsinki.fi